Saturday, 28/05/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Phổ thông DTBT THCS Trung Chải
 • Đỗ Thị Thêu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0984667047
  • Email:
   Dothitheussh@gmail.com
 • Lý Kiều Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0972117596
  • Email:
   lehoangcuongsp@gmail.com
 • Lê Thanh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0945381196
  • Email:
   thanhngalt83@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0945055223
  • Email:
   thuhang1978sp@gmail.com
 • Lê Tuấn Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0364685577
  • Email:
   nga300809@gmail.com