Saturday, 28/05/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Phổ thông DTBT THCS Trung Chải
 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn tổ tự nhiên
  • Email:
   hangbk@gmail.com
 • Phạm Tất Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Chuyên môn tổ xã hội
  • Điện thoại:
   0977513755
  • Email:
   phamthangsp1977@gmail.com